1804* Je weg vinden in het werken met hypnose" - 27 april 2018

Binnen de BiP opleiding psycho-traumatologie wordt ruim aandacht gegeven aan hypnose toepassingen bij stabilisatie en confrontatie/integratie. Werken met/in hypnose verloopt binnen een goede afstemming, activeert eigen resources van de cliënt, en stimuleert een creatieve aanpak. Herkennen van spontane trance-toestanden en trance – fenomenen is belangrijk, zelfs noodzakelijk bij werken met cliënten met dissociatie, en kan therapeutisch benut worden.
€190,00
Opleider
Dr. Nicole Ruysschaert – Psychiater. President ESH European Society of Hypnosis www.nicoleruysschaert.com
Opleider en supervisor hypnose (VHYP – ESH) en psychotraumatologie (BiPe).
 
Doelgroep
Hulpverleners die in aanmerking komen voor de BiP opleiding, die eerder een BiP opleiding volgden en graag meer wensen te leren en ervaren rond hypnose inductie- en verdiepingsmethoden. Na deze opleidingsdag kan je met meer vertrouwen hypnose integreren in jouw aanpak. Psychologen en psychiaters die willen kennismaken met hypnose.
 
Inhoud

Je krijgt algemene info over hypnose, definitie, misvattingen en het concept hypnotiseerbaarheid, geïllustreerd met slides en dvd materiaal. Je leert alledaagse trance en trance-fenomenen (her)kennen, en maakt kennis met enkele traditionele hypnotische en indirecte Ericksoniaanse inductie- en verdiepingsmethoden. Je leert communicatie met ‘vingersignalen’, als non-verbale communicatie wat toegang tot innerlijke info bevordert en communicatie met de therapeut mogelijk maakt bij niet-kunnen verbaliseren.
Demo, scripts, oefeningen en eigen ervaringen helpen je op weg, en verlagen de drempel tot integratie van het werk in jouw praktijk.
Werken met hypnose kan voor jezelf al meteen nut opleveren door je eigen trance – ervaring te ontdekken. Je kan kennis maken met enkele zelf-hypnose oefeningen voor stresscontrole, modulatie van empathie en mirroring, en ik-versterking. In de workshop is er een combinatie van theorie, demo, eigen oefenmomenten, discussie. Hoe meer jezelf actief kan meewerken, hoe interessanter deze dag voor jou is. We hopen je talrijk te verwelkomen!

Dagindeling :
08u30 – 09u00 :  onthaal
09u00 – 11u00 :  workshop
11u00 – 11u15 :  pauze met koffie/thee
11u15 – 12u45 :  workshop
12u45 – 13u45 :  lunch
13u45 – 15u15 :  workshop
15u15 – 15u30 :  pauze met koffie/thee en ander lekkers
15u30 – 17u00 :  workshop

Inschrijving : 
De training kost € 190 (€ 175 voor leden van BIPE vzw) (=  inclusief hand-outs, koffiepauzes en lunch) (€ 225 indien u betaalt na 27 maart 2018, € 250 na 14 april 2018). 

Na betaling is uw inschrijving definitief en volgt automatisch de bevestiging.

De training kan 14 dagen op voorhand geannuleerd worden indien er te weinig inschrijvingen zijn.

De betaalde som wordt dan terugbetaald.

Plaats :
De training gaat door in het TPC, Groenenborgerlaan 149 te Antwerpen, zaal S1.