1805 * Het gebruik van EMDR bij complex trauma (English) - 29 & 30 mei

Roger Solomon is een buitengewoon internationaal practitioner en opleider, gespecialiseerd in EMDR en structurele dissociatie. Hij komt naar België om een workshop te geven over het gebruik van EMDR bij complex trauma. Goed voor 14 credits van EMDR Belgium
Beschikbare plaatsen: Inschrijven is nog mogelijk.
€440,00

Het standaard EMDR protocol moet aangepast worden bij patiënten die lijden aan persoonlijkheidsstoornissen gecombineerd met complex trauma, ten gevolge van chronisch misbruik en hechtingskwetsuren.

Deze tweedaagse workshop richt zich tot EMDR therapeuten (vanaf level 1)  op een gepaste wijze willen kunnen toepassen bij dit type patiënten, patiënten met een groter risico op destabilisering. De deelnemers zullen zicht krijgen op de dissociatieve aard van deze problemen en leren deze met EMDR te behandelen.
Zij zullen hun kennis van de dissociatieve persoonlijkheid aanzienlijk verbeteren. De behandeling in fasen, zoals deze door Onno van der Hart en Ellert Nijenhuis is op punt gezet, zal aangewend worden om EMDR blokkades te doorbreken. Ook het gebruik van cognitieve interweaves, de oriëntatie in de tijd van deelpersoonlijkheden en de 'dissociatieve tafel' van Fraser zal ingezet worden om het co-bewustzijn en de emotionele intensiteit te containen.
Videovertoningen en uitwisseling.


Plaats:

Maison des Associations Internationales - MAI
Washingtonstraat, 40
1050 Brussel

Dagindeling :
08u30 – 09u00 :  onthaal
09u00 – 11u00 :  workshop
11u00 – 11u15 :  pauze met koffie/thee
11u15 – 12u45 :  workshop
12u45 – 13u45 :  lunch
13u45 – 15u15 :  workshop
15u15 – 15u30 :  pauze met koffie/thee en ander lekkers
15u30 – 17u00 :  workshop

Inschrijving : 
De training kost € 440(€ -10% voor leden van BIP vzw) (=  inclusief hand-outs, koffiepauzes en lunch) (€ 475 indien u betaalt na 29 april 2018, € 500 na 14 mei 2018). 

Na betaling is uw inschrijving definitief en volgt automatisch de bevestiging.

De training kan 14 dagen op voorhand geannuleerd worden indien er te weinig inschrijvingen zijn.

De betaalde som wordt dan terugbetaald.